Centrul de Cercetari in Hidraulica Automatizari si Procese Termice Produse si servicii oferite CCHAPT prin laboratoarele sale realizeaza si ofera urmatoarele lucrari de cercetare, expertize, analize, masurari si microproducţie: Studiul curgerii prin turbina prin simulari numerice si modelari matematice Calculul structurilor de rezistenta ale hidroagregatului cu Metoda Elementului Finit si estimari de durată de viata Determinarea parametrilor de functionare si a starii tehnice a hidroagregatelor Masuratori de debit pe canale deschise si conducte Verificari si optimizari de came la turbinele Kaplan aflate în exploatare Implementari de came digitale la regulatoarele existente Echipamente pentru teletransmisii de date Probe de performanta pentru certificarea hidroagregatului ca furnizor de servicii in sistem. Echipamente complete pentru determinarea, in timp real, a parametrilor hidroagregatului necesari la functionarea, monitorizarea, optimizarea si diagnosticarea starii tehnice Masuratori de randament prin metoda termodinamica Servicii de consultanta tehnica, expertiza si receptii pentru hidroagregate si modele de turbine hidraulice, in calitate de institutie neutra Proiectarea, realizarea montajul si punerea in functiune de echipamente de excitatie si automatizare pentru  hidroagregate si statii de pompare Cercetare doctorala si postdoctorala Analize metalografice curente: o Caracterizarea microstructurii otelurilor (determinarea numarului si naturii constituentilor metalografici, caracterizarea morfologiei constituentilor structurali, determinarea continutului in incluziuni nemetalice, determinarea grauntelui aparent); o Caracterizarea microstructurii fontelor albe (determinarea numarului si naturii constituentilor metalografici); o Caracterizarea microstructurii fontelor cenusii (determinarea morfologiei separarilor de grafit (forma, distribuţie, dimensiune), determinarea numarului si naturii constituentilor metalografici din masa de baza). Expertize metalografice asupra unor produse metalice rupte sau depistate cu diferite defecte.   © 2010 CCHAPT