Centrul de Cercetari in Hidraulica Automatizari si Procese Termice Aplicatie de calcul HydroHillChart - Program pentru calculul caracteristicilor turbinelor hidraulice Aplicaţia denumită HydroHillChart calculează  caracteristica universală a turbinelor hidraulice (de tip Pelton, Francis şi Kaplan) şi diagrama de exploatare,  pe baza măsurătorilor energetice primare efectuate pe stand. Aplicaţia este compusă din patru module:  modulele Pelton, Francis şi Kaplan – pentru calculul  caracteristicii universale, respectiv modulul DEX –  pentru calculul diagramei de exploatare a turbinei  prototip. Download: Pelton&Francis      © 2010 CCHAPT Pentru turbinele de tip Pelton, caracteristica energetică  exprimă dependenţa dintre următoarele mărimi: turaţia  unitară n11, debitul unitar Q11, randament , deschiderea  acului injector S. Metodele utilizate pentru determinarea  caracteristicilor, pornind de la datele experimentale  achiziționate pe modele de turbine hidraulice, sunt  laborioase și uneori subiective. Crearea unei aplicații  specializate are drept scop obiectivizarea procesului de  trasare a acestor caracteristici. Aplicatia, denumită   HydroHillChart, a fost creată în limbajul de programare  Python şi cu ajutorul librăriilor asociate. Download: Pelton.pdf  Pelton video (12.4 Mb; 4m 29s)    
Pentru un model de turbină Francis, măsurătorile pot fi  efectuate pentru parametrul deschidere aparat director  ao=const. sau pentru parametrul turaţie unitară  n11=const. În consecinţă, la citirea datelor de intrare  modulul Francis trebuie informat de către utilizator despre varianta de măsurare (ao=const. sau n11=const), prin  specificarea opţiunii la crearea unei noi baze de date.  Deşi câmpurile datelor de intrare sunt identice, indiferent  de varianta de măsurare, reprezentările grafice şi  algoritmii de calcul diferă pentru cele 2 variante. Download: Francis.pdf  Francis_a0 video (13.2 Mb; 4m 37s) Francis_n11 video (11.1 Mb; 3m 28s)    
Aplicaţia Hydro Hill Chart – modulul Kaplan se utilizează  pentru calcularea caracteristicii universale ale modelelor  de turbine hidraulice, pornind de la datele măsurate pe  stand. Download: Kaplan video (17.3 Mb; 5m 27s)    
Aplicaţia Hydro Hill Chart – modulul DEX se  utilizează pentru calcularea diagramei de  exploatare ale turbinei prototip. Download: DEX video (5.47 Mb; 1m 55s)    
HydroHillChart - Modulul Pelton Click pe imagine pentru marire HydroHillChart - Modulul Francis Click pe imagine pentru marire Linia 1 - varianta de masurare a0 - constant Linia 2 - varianta de masurare n11 - constant  HydroHillChart - Modulul Kaplan Click pe imagine pentru marire Diagrama elicoidala pentru un rotor 17.5 grade Caracteristica universala pentru rotor Kaplan Click pe imagine pentru marire HydroHillChart - Modulul DEX